Oferta


Doradztwo biznesowe

Nasze zadanie jest niezwykle proste: rozwiązywać problemy klientów. Współpracujemy z firmami małymi, średnimi i dużymi o zasięgu ogólnopolskim. Doradzamy, jak usprawnić działalność według najlepszych wzorców, a w rezultacie osiągnąć ekonomiczne korzyści.


Restrukturyzacje przedsiębiorstw

Przeprowadzamy naszych Klientów przez proces zasadniczych, gruntownych zmian, która często okazują się konieczne ze względu na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja może dotyczyć struktury majątkowej (własności), organizacyjnej, zatrudnienia, produkcyjno-asortymentowej, techniczno-technologicznej, rynków zaopatrzenia i zbytu itd.


fotolia_126066803

Finansowanie dłużne lub kapitałowe

Świadczymy usługi między innymi w zakresie pozyskiwania, strukturyzacji i plasowania długu i kapitału na cele różnego rodzaju inwestycji.


fotolia_88568974

Ubezpieczenia i gwarancje bankowe

Wspieramy jak efektywnie wykorzystać dostępne na rynku zabezpieczenia stosowane w obrocie gospodarczym.


Fuzje i przejęcia

Tekton Consulting świadczy usługi doradcze, zarówno po stronie sprzedającej jak i kupującej, na rzecz przedsiębiorstw.


Wyceny przedsiębiorstw