Kontakt


Skontaktuj się


Centrala Gdańsk

Szafarnia 10 / 33,
80-755 Gdańsk
pon-pt: 9:00 – 17:00
+48 793 992 240
kontakt@tektoncapital.pl

Wrocław

Włodkowica 4,
50-072 Wrocław
pon-pt: 9:00 – 17:00
+48 793 992 247
kontakt@tektoncapital.pl

Tekton Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-180) przy ul. Knyszyńskiej 16A/2, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 624391, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 500 000 zł w całości opłaconym, REGON: 364762802, NIP 583-320-78-39